Prøvesal

Sorialabs prøvesal brukes av labens medlemmer til prøver, trening, visninger, forestillinger og andre fagrelaterte arrangement. Mange av disse arrangementene er åpne for offentligheten. Salen kan romme opptil 50 publikummere.