Prøvesal

Sorialab har to prøvesaler:

Én i tilknytning til kontorlokalene, denne brukes av labens medlemmer til prøver, trening, visninger, forestillinger og andre fagrelaterte arrangement. Mange av disse arrangementene er åpne for offentligheten.

Vår nyeste prøvesal kalles Per Ung (det var tidligere hans atelier) og ligger i 3. etasje. Denne kan leies på dagsbasis, en eller flere dager for kr 750,- pr dag.
For booking send en epost sal@sorialab.no

Kalender viser når salen er ledig/opptatt:

Prøvesal i kontorlokalene i 4. etg.
Per Ung
Plantegning Per Ung